بایگانی دسته بندی: شعر نو

شعری که زندگی ست – آشنایی با شعر معاصر ایران

شعر معاصر ایران یعنی: «من چقدر بد بختم؛ تو چقدر بد بختی ؛ ما چقدر بدبختیم!». گاهی هم بر محور: «آن آهوی پریده، از کمند ما …» می چرخد و اینگونه چرند و پرند های عهد حافظ و وحشی بافقی است. ادامه مطلب شعری که زندگی ست – آشنایی با شعر معاصر ایران