بایگانی دسته بندی: فن شعر

شعری که زندگی ست – آشنایی با شعر معاصر ایران

شعر معاصر ایران یعنی: «من چقدر بد بختم؛ تو چقدر بد بختی ؛ ما چقدر بدبختیم!». گاهی هم بر محور: «آن آهوی پریده، از کمند ما …» می چرخد و اینگونه چرند و پرند های عهد حافظ و وحشی بافقی است. ادامه مطلب شعری که زندگی ست – آشنایی با شعر معاصر ایران

فنون شعر و شاعری: صورخیال؛ صنایع بدیع؛ آرایه های ادبی

آیا «صنایع بدیع» و «فنون شعر» کهن در شعر مدرن و پست مدرن استفاده ای دارد؟

چه نیازی به «فنون شعری» در گرایش های مدرن و پست مدرن داریم؟

آیا مجبوریم فقط از صنایع ادبی کهن سود ببریم؟ ادامه مطلب فنون شعر و شاعری: صورخیال؛ صنایع بدیع؛ آرایه های ادبی