بایگانی دسته بندی: هنر پست مدرن

تایپوگرافی

تایپوگرافی «زبان بصری» است؛ هنر نوشتن کلمه یا جملات بسیار کوتاه با شکل وُ سبکی ویژه که «بار» تصویری و «نمایشی» بالایی دارد و «هویت» چیزی را می رساند. ادامه مطلب تایپوگرافی